DFU 911 Universalfilter til Aspirasjon

Benyttes for å forhindre støvpartikler inn i detektoren. Leveres komplett med filter. Beskytter detektor mot grove og fine partikler.

For erstatningefilter se RFC 911

Artikkelnummer 101559 Kategori: