Previdia Max

Previdia Max er et modulært brannvarlsingsystem.

Previdia Max kontrollpaneler kan bestå av et enkelt skap eller flere skap (maks. 4) montert sammen. Kontrollpanelene kan brukes individuelt eller sammenkoblet i et nettverk, nettverkstilkoblingen kan oppnås gjennom en RS485 BUS, via en TCP-IP-tilkobling eller ved hjelp av en kombinasjon av begge deler. Ved maksimal konfigurasjon kan et Previdia system støtte opptil 48 paneler i nettverk hvor hver sløyfe håndterer 240 adresser. Previdia Max og Previdia Compact kan kombineres i sammen nettverk.

I kontrollpanelet kan to typer moduler settes inn:

  • Modulene fra FPM-serien er plassert på kabinettets frontplate, maksimalt 2 per skap.
  • IFM-seriemoduler kobles til CAN-drivlinjen på innsiden av skapene (maks. 8 IFM-moduler per skap) avhengig av de nødvendige funksjonene.