Sola Arena

Landets første innendørsvelodrom ble offisielt åpnet 31. september 2021. Velodromen er bygget etter internasjonal standard, med 250 meters bane og plass til om lag 2500 tilskuere, og blir med dette et enormt løft for sykkelsport i Norge. Men dette er ikke bare en velodrom. I senter av bygget blir det også areal for ballsport og turn. Velodromen vil med dette bli en arena hvor folk møtes på tvers av idretter. En arena for alle.

Her har vi i sammen med Teknisk Buereau i Stavanger levert brannvarslingsanlegg, trådløst nødlysanlegg og talevarsling.