Brannalarm
Brannalarm
Nødlys
Nødlys
Slokking
Slukking
Talevarsling
Talevarsling / Lydsystemer / Plivo
Tilbehør
Installasjonsmateriell / Tilbehør

Brannalarm og nødlys

Våre unike brannsentraler med mulighet for bilder, tegninger og direkte avlesning av real time data direkte på sentralene gir mulighet for langt mer informasjon enn hva som har vært mulig tidligere i markedet på en raskt og enkel måte. Våre nødlysprodukter er langt fremme med muligheter på sentraliserte adresserbare systemer for både 24 V og 230 V løsninger. Desentraliserte løsninger med batterier og kondensatorer for lang levetid både som vanlig selvtest og trådløse løsninger med toppsystem. Vi har i dag allerede gode løsninger for fjernovervåkning av våre systemer for brukerne som sikrer enkel og effektiv drift. I tillegg kommer det skybaserte muligheter for overvåkning av både brannalarm og nødlys. Fremtidens løsninger innenfor våre fagområder gir muligheter langt utover det vi ser i dag.

Slokking og Talevarsling

For anlegg som krever mer har vi lang erfaring i å prosjektere og levere slokkeanlegg og talevarsling. Det kan være at det er et objekt som krever slokkeanlegg for å sikre både bygget, personell og utstyr. Dette leveres alt fra løsninger med termisk utløsning for mindre rom som fordelingstavler, kontainere til større rom som hoved tavler, datarom etc. som krever mer prosjektering og slokkesentraler. Vi kan da bidra i hele prosessen fra planlegging, prosjektering til ferdig installert anlegg. Noen steder er det behov for talevarsling og da har vi erfaring i alt fra små anlegg for institusjoner, til svømmehaller og flyplasser. Noen skoler krever også amok anlegg for andre typer hendelser og da kan vi bidra i hele prosessen fra planlegging, prosjektering til ferdig installert anlegg.

Leveranser og Logistikk

Vi tør å investere mye penger i personell og varer slik at vi til enhver tid gjør alt vi kan for å levere vanlige produkter på maks én dags varsel. Vi opplever at vi får dette til, og tilbakemeldingene fra markedet er bra.

For større prosjektleveranser og spesialvarer kan det være 2 til 4 ukers leveringstid, men dette vet man jo en god stund på forhånd. Ved å sette bestillingene i tide og ikke vente til den dagen man skal ha dem, er det på plass til den dagen det skal benyttes. Når det gjelder suppleringer til slike prosjekter, gjør vi det vi kan for å ha dem på lager.

Standarder og Kursing

Vi er aktivt med å skrive standarder og utvikler markedet for å få bedre og sikrere løsninger med god driftsøkonomi. Vi har derfor vært med å skrive NS 3961 for talevarsling, revisjon av NS 3960 for brannalarm, revisjon av NS 3926 for lavt sittende visuelle ledesystemer og publikasjon nr. 7 for selskapet for lyskultur for ledesystemer. I tillegg til dette er vi med og holder kurs både for andre og egne fagkurs for flere hundre deltakere hvert år. Dette gjør vi for å kunne bidra til å øke kompetansen i markedet og for å være forberedt til å kunne bidra på den beste mulige måten for våre egne kunder.