Lambertseter Sykehjem

  • BREEAM Excellent
  • Passivhus
  • Miljøeffektiv byggeplass Nivå A
  • Klimagassregnskap
  • Plusshus
  • Fossilfri byggeplass

Lambertseter sykehjem har som energi- og miljøambisjon å bli et bygg med hjemlighet, minimale livssykluskostnader (LCC), godt tilrettelagt fremtidsrettet teknologi, ha utslippsfri byggeplass og bli miljøsertifisert som BREEAM NOR Excellent. Dette er innfridd på flere måter, hvor bygget blant annet er utformet for å ha lavest mulig energiforbruk, innfri Energimerke A og Passivhus iht. NS 3701. Disse målsetningene er hensyntatt i både utvikling og utforming, hvor Lambertseter sykehjem er et sykehjem med lavest mulig energibehov, høyest mulig energiproduksjon – innenfor fornuftige økonomiske rammer. Mer spesifikt er bygget utarbeidet som et energigjerrig bygg med lite varmetap, brønnpark og solceller på tak. Solcelleanlegget er dimensjonert for å være arealeffektivt og kostnadseffektivt samtidig som det ikke går på bekostning av takterrasser, tekniske krav og øvrige prosjektkrav.

Her leverer vi Previdia Max brannalarm med Presentasjonssystem , skyløsning og App. Nødlys sentralisert med Webserver og Aerosole slokkeanlegg.

Vi samarbeider her med Caverion