Lindeberg Sykehjem

Nye Lindeberg sykehjem blir et av Norges mest miljøvennlige sykehjem. Det inneholder 144 nye sykehjemsplasser over 6 etg og kjeller. Arealet er 15700m2 BTA. 

Prosjektet har et høyt miljøfokus. Breeam Nor Excellent, ambisjon om nZEB, klimagassutslipp CO2 maks 80 % av referansebygg, lave LCC‐kostnader, varme og kjøling i golv via varmepumpe og 28 geobrønner, høyeffektive monokrystallinske solceller på tak, bygningsintegrerte solceller i fasader, glassvegger og pergola samt fossilfri byggeplass.

Her leverte vi Previdia Max brannalarm med Webserver, sentralisert nødlyssystem med webserver og Aerosole slokkeanlegg.

Vi samarbeidet her med Leite Christiansen AS