Aalto trådløs I/O enhet til Nødlysaggregat TST5120

TST5120 er et kommunikasjonsmodul til Aalto nødlyssystem for overvåking armatur. TST5120 har 3 innganger som kan benyttes til overvåking reléutganger til tredjeparts-armaturer.
Hver inngang kommer som standard ferdig lasket. Benyttes ikke alle inngangene beholder man lasken på ubenyttet inngang.

  1. Batteristatus
  2. Lyskildestauts
  3. Driftstatus

Koblingsskjema

Artikkelnummer 100983 Kategori: