Etterlysende Vertikal 2.5 x 100 cm

Etterlysende vertikal for dørkarm er en del av det visuelle ledesystemer i en rømningsvei. Ledelinjene utgjøres av ubrutte linjer eller sirkler, som er lett synlige og plassert lavt på veggen eller på gulvet. Materiale i vetikalen har evne til å absorbere lys fra ulike lyskilder, som frigjøres dersom det skulle bli mørkt.

Etterlysende vertikaler sørger for definerte rømningsveier, og vil alltid være synlig selv i røykfylte områder. Dette bidrar til effektiv evakuering ved en brannsituasjon

Etterlysende vertikaler fra Nortek S&T ledelinjeprodukter overholder kravene i norske og internasjonaler standarder NS 3926:2017, DIN 67510 og ISO 16059:2017.

Datablad

Artikkelnummer 101635 Kategori: