Kabel til IC-Controller

2 leder revolvert 2 * 2* 1,5. Skjermet revolvert kabel med jord.
Kabelen benyttes til kommunikasjon og som strømtilførselen for IC-kontrollere. Bussen går fra nødlys sentralen til første IC og deretter fra IC til IC ikke stjernenett. Se i datablad for utførelser og lengde av IC-bussen
Leveres kappet på ønsker mål.

Pris pr. meter

Datablad

Artikkelnummer 101196 Kategori: