Combo YB152WA120

Nødlys Combo YB152WA120

  • Desentralisert nødlys med innebygd back up kilde LED lyskilde
  • Markeringslys eller lede lys funksjon velges med en bryter i armaturen
  • Kan monteres både i tak og på vegg
  • Kobles på lokal lyskurs og går over i nøddrift når denne forsvinner
  • Lang levetid på lyskilde, IP40
  • Benyttes LIFePO4 batterier med lang levetid og 1 time back up tid
  • Roterbart piktogram for aktuell pilretning

Datablad

Artikkelnummer 101438 Kategorier: ,