Previdia VOX Strømforsyning til bordmikrofon IPS24024DT

Lokal 24V strømforsyning til bordmikrofoner. Benyttes ved lengre
avstander fra sentralen.

Artikkelnummer 101979 Kategori: