Skilt Etterlysende Nødutgang 30 x 60 cm

Nødutgangsskilt som benyttes som markeringskilt for opplysning av rømningsvei eller for å vise veien mot en rømningsutgang.
Skiltet er etterlysende og følger Norsk standard 3926, ISO 7010 og DIN 67510. Dette skiltet er fotoluminiserende (etterlysende) og lyser i mørket dersom det blir strømbrudd.

Datablad