Slokking og Talevarsling

For anlegg som krever mer har vi lang erfaring i å prosjektere og levere slokkeanlegg og talevarsling. Det kan være at det er et objekt som krever slokkeanlegg for å sikre både bygget, personell og utstyr. Dette leveres alt fra løsninger med termisk utløsning for mindre rom som fordelingstavler, kontainere til større rom som hoved tavler, datarom etc. som krever mer prosjektering og slokkesentraler. Vi kan da bidra i hele prosessen fra planlegging, prosjektering til ferdig installert anlegg. Noen steder er det behov for talevarsling og da har vi erfaring i alt fra små anlegg for institusjoner, til svømmehaller og flyplasser. Noen skoler krever også amok anlegg for andre typer hendelser og da kan vi bidra i hele prosessen fra planlegging, prosjektering til ferdig installert anlegg.