Standarder og Kursing

Vi er aktivt med å skrive standarder og utvikler markedet for å få bedre og sikrere løsninger med god driftsøkonomi. Vi har derfor vært med å skrive NS 3961 for talevarsling, revisjon av NS 3960 for brannalarm, revisjon av NS 3926 for lavt sittende visuelle ledesystemer og publikasjon nr. 7 for selskapet for lyskultur for ledesystemer. I tillegg til dette er vi med og holder kurs både for andre og egne fagkurs for flere hundre deltakere hvert år. Dette gjør vi for å kunne bidra til å øke kompetansen i markedet og for å være forberedt til å kunne bidra på den beste mulige måten for våre egne kunder.