Linjedetektor fra 7-160 meter

  • Levers standard med en reflektor for overvåkingsavstand fra 7- 70 meter. For lengre avstander brukes forlenger kit
  • Linjedetektor med sender og mottaker i en enhet
  • Separat kontrollboks som monteres i arbeidshøyde, selvtest
  • Innebygd motor som justerer seg selv ved idriftsettelse og ved vridninger etc. i bygget, fjerner en av de største utfordringene for linjedetektorer
  • Automatisk kompensering for nedstøving forhindrer unødvendige alarmer
  • Mulighet for verifiseringstid ved tildekning fra kraner, personer etc.

Art.nr. 101868 Linjedetektor
Art.nr. 100383 Forlenger kit 70 til 140 meter
Art.nr. 101432 Forlenger kit 140 til 160 meter

Koblingsskjema

Datablad

Kategori: