Røyksensor til ASD 532

SSD532-3 er røyksensoren som benyttes i aspirasjonsdetektoren ASD532

  • 0,02-10 % følsomhet
  • 0,00087 dB/m,

 

Artikkelnummer 101123 Kategorier: ,