Røyksensor til Landbruk SSD 535-3 CP

SSD535-3 CP benyttes i aspirasjonsdetektorene ASD535-3HD og ASD535-4HD.
Spesielt tilpasset til bruk i landbruk, gartneri, avfallsanlegg og annet røft miljø ved at elektronikken er belagt i en egen coating.
FG740 godkjent

  • 0,02-10 % følsomhet
  • 0,00087 dB/m,

 

Artikkelnummer 101626 Kategori: