Landbruk

Nortek Security & Technology ønsker å bidra til et sikrere miljø for
dyrene i norsk landbruk. Samtidig vil vi bidra til å gjøre systemene
så brukervennlige og funksjonelle som mulig for brukeren. Utstyret vi
leverer skal være riktig for alle typer bygg og omgivelser. Våre løsninger
innen brannalarm for landbruk bygger på adresserbare detektorer,
alarmgivere, utkoblingsenheter og adresseenheter som tilkobles samme
brannsløyfe. Er det behov for egne klokke kurser for alarmgivere, så er det
tilkoblingsmuligheter for dette i våre brannsentraler.

Innenfor landbruk stilles det strenge krav til brannvarslinganlegget. Våre produkter innen landbruk er FG-godkjent etter FG-740.

Les mer i vår landbruksbrosjyre