Enea Sprinkelvakt

Enea Sprinkelvakt

  • Sprinkelvakt leveres med nøkkel for å koble ut alarmen fra sprinkleranlegget ved testing o.l.
  • Sprinkelvakten tilkobles detektorsløyfen og har behov for 24V DC for drift av lys og lyd
  • Ofte anbefales det å ha brannsignalet fra sprinkel tilkoblet brannalarmanlegget via sprinkelvakten
  • Øvrige meldinger om status som stengte ventiler o.l. er driftsmeldinger som ofte bør rutes til SD anlegget om det er det på bygget

Medfølger I/O-enhet EM312SR som kan plasseres inne i sprinkelvaktens kaplsing

Installasjonsveiledning

Betjeningsinstruks

Datablad

Artikkelnummer 101311 Kategori: