Enea Sløyfeenheter

Hver enhet fra Enea serien identifiseres av et unikt fabrikktildelt serienummer. Det er derfor ikke påkrevd at enhetene blir adressert av en håndholdt programmerer. Serienummeret er påstemplet på enhetens merking og har også to klistremerker som kan plasseres på anleggstegningen og kundetekstlisten. Når sløyfen er ferdig koblet kan det benyttes Toolkit EDRV2000 eller brannsentralen for å automatisk innrullere adresseenhetene og rekonstruere sløyfestrukturen, avgreninger og alle de fysiske karakteristikkene på sløyfen. Teknologien bak rekonstruerer den eksakte installasjonen og genererer da en brukervennlig sløyfestruktur som forenkler feilsøking relatert til systemfeil eller vedlikehold.