Røyksensor til ASD 535

SSD535 er røyksensoren som benyttes i aspirasjonsdetektoren ASD535

  • 0,02-10 % følsomhet
  • 0,00087 dB/m,

Art nr 100292

Artikkelnummer 100292 Kategorier: ,