Sirene/Flash EX IS-SB-02-02

Sirene / flash sertifisert for bruk i potensielt eksplosive miljøer, og er egnet for både underjordiske bruksområder i gruppe I (gruvedrift) og overflatiske bruksområder i gruppe II. Med en IP66-kapsling som tilbyr høy grad av beskyttelse.

Mulighet til å velge mellom 32 forskjellige toner ved hjelp av en DIP-bryter på kretskortet. Lydtrykk inntil 105 dB på en meters avstand.

Benyttes med galvanisk skille

Datablad

Artikkelnummer 101872 Kategorier: , ,