Varslingsskilt med sirene / flash ISS022

Varslingsskilt ISS022 med sirene og flash er et konvensjonelt varslingsorgan.
Benyttet sammen med slukkeanlegg hvor den plasseres utenfor sikret området, gjerne over døren.

Ved alarm og nedtelling starter, vil skilte blinke sammen med flashen
Når nedtellingen er utløpt og slukkingen er blitt aktivert skifter skiltet til fast belyst og sirene aktiveres.
I normal situasjon er skiltet mørkt.

Datablad

Artikkelnummer 101598 Kategorier: , , ,