Trådløst

Nortek sitt trådløse system er en bra løsning der hvor det ikke er mulig eller ønskelig med kabling. Det kan være hoteller, museum, kirker, kulturbygg, verneverdige bygg etc. Det kan være som en del av et tradisjonelt sløfedrevet system eller som et rent trådløst system.

Det er mulig med inntil 32 enheter for hver mottaker/omformer, og det er mulig med flere mottakere på hvert system. For brannsentralen er det ingen forskjell på om en detektor er trådbundet eller trådløs. På samme
sløyfe kan det tilkobles sløyfedrevne detektorer etc. fra Enea serien, opptil 240 adresser.

Systembeskrivelse