Tilfluktsrom

Vi leverer en komplette løsninger for nødlys i tilfluktsrom. Produkter og løsninger vil være etter gjeldende regelrverk: Forskrift om tilfluktsrom utgave 1995 samt tilhørende hefte Elementfortegnelse mv. for
tilfluktsrom utgave 1995. I tillegg til dette gjelder NEK 400-8-805:2022

Se vårt hefte om tilfluktsrom for en fullstendig beskrivelse av løsningene. Heftet inkluderer også relevante krav til nødlys i tilfluktsrom

Systembeskrivelse Tilfluktsrom