Slukking

Norges mest avanserte slukkeanlegg!

Slukkeanlegg levert av Nortek Security & Technology oppfyller kravene i henhold til NS-EN 15276-2:2019 og benytter kun typegodkjent utstyr i henhold til standardene EN54 og EN12094-1. Vi har også egne montører som installerer og idriftsetter slukkeanlegget.

Det benyttes en avansert adresserbar slukkesentral fra den intelligente Previdia serien som tilbyr en rekke funksjonaliteter der sikkerhet og kontroll er i høysete. Dette er langt utenfor det tradisjonelle slukkesystemer som normalt leveres i dag. Slukkesentralen kan leveres med skyløsning med App og talevarsling som standard. Systemet kan også integreres med kameraovervåkning.

Slukkesystemer basert på fast stoff aerosol-generatorer benyttes i hovedsak i hovedfordelinger og hovedfordeling IKT, underfordelinger, kabelsjakter som utgjør høy risiko for liv og helse ved brann.